Hvordan laver jeg en god tidsplan og hvilke juridske bindinger er der

Tidsplan

Det med at udforme en tidsplan og overholde de deadlines, der er angivet er efterhånden meget svært i den travle byggebranche. Tidsplanen er et styringsredskab som alle koordinere efter, dog er der en tendens til, at den skal revideres undervejs, da der oftest sker uforusete ting. Jeg vil i denne artikel komme med flere ideer til, at lave en “bullet Proff” tidsplan samt vil jeg gå i dybden med hvordan du styrer og koordinere efter den.

Da jeg selv har været i marken og arbejde både som tømrer og facademontør, har jeg set hvordan en tidsplan kan skride pga. flere scenarier. En af de mest hyppigste er leveringstid på materialer samt underbemanding, den anden er dårlig koordinering samt byggeledelse. Efter at have skiftet side og nu sidder i skuret ved byggeledelsen er jeg blevet mere klar over hvad det vil sige, at lave en god koordinering så ALLE tjener penge på projektet.

Vi skal i de kommende afsnit kigge på processen, opstartsmøder, vigtigheden i milestones kombineret med jura, derefter skal vi kigge på GOD koordinering fra bygherrens side.
Lad os starte, hvor hele projektet bliver koordineret og hvor tidsplanen bliver udformet med de rette tidsinterval.

Tidsplan for Projektlederen

Når projektet er udarbejdet laver projektlederen hovedtidsplanen. Det kræver, at projektlederen har sat sig ind i projektet fra A-Z. Han har gennemtænkt byggeprocessen eks. Hvordan tag og vinduer monteres og ikke mindst rækkefølgen for processen.

Det første skridt i tidsplanen. 

Efter man har gransket projektet starter man med at lave processen i et skema. Se figur 2.

Hovedtidsplanen består ca. Af 45 til 60 punkter. Nb.Det er vigtig, at den ikke bliver for detaljeret, da man skal kunne lave arbejdstidsplaner senere i projektet når div kontrakter er underskrevet. Det kan godt betale sig at lave underkategorier til punkterne i tidsplanen. Som udgangspunkt er det kun til din egen koordinering så du har styr på prosessen. Det er også et godt redskab at have klar når du skal lave arbejdsplaner er det nemt at folde dem ud og følge prosessen.


gennem tiderne set flere tidsplaner som ikke indeholder det nødvendig til, at udløse dagbod. Der er flere aspekter end kun den almindelige dagbod, der er også mellem terminer som er uhyre vigtig da man kan styre efter dem løbende. Lad os antage en tidsplan har et spænd på Råhus på 3 mdr, der er i tidsplanen ilagt lukket tag ind i tre etaper (Fig 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *